Ing. Vojtěch Štrba

Nabízené služby

Projekt statiky

Provádím návrhy stavebních konstrukcí pozemních staveb. Vypracovávám související části projektové dokumentace stavebně-konstrukčního řešení pro všechny stupně projektové dokumentace dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů.

Orientuji se převážně na občanskou a bytovou výstavbu, tj. rodinné domy, bytové domy, občanskou vybavenost, rekreační objekty, víceúčelová zařízení a jiné.

Mám zkušenosti s navrhováním prakticky všech typů běžně prováděných konstrukcí pozemních staveb.

Dle materiálu:

Dle určení:

Mimo výše uvedeného provádím i přepočty konstrukcí navržených dle československých norem (normy řady ČSN) na Eurokódy (normy řady ČSN EN).

Statický posudek

Kromě projektové dokumentace vypracovávám i statická posouzení.

Statický posudek se může zabývat například:

- posouzením poruch konstrukcí
- posouzením přestavby bytového jádra v panelovém domě
- posouzením vybourání otvoru v nosné zdi nebo příčce
- posouzením stavebně-technického stavu objektu obecně (např. před koupí)
- posouzením vlivu havárie (např. porucha vodovodního potrubí)
- posouzením změny zatížení nebo změny užívání místnosti nebo budovy
- posouzením dílčí stavební úpravy
- posouzením nadměrného přetvoření konstrukce

Škála případů, kdy je potřeba vypracovat statický posudek je opravdu nepřeberná, proto neváhejte a kontaktujte mne.

Pro vyhotovení statického posudku je vždy nutná prohlídka statika na místě. Po telefonu nebo ze zaslaných fotografií se dá předběžně odhadnout pouze typ možného problému, rozhodně však nelze bez fyzické prohlídky na místě statický posudek vypracovat. Stejně tak stanovit cenu tzv. na dálku lze jen přibližně a je nutno ji upřesnit až při prohlídce.

Výkresy výztuže a dílenská dokumentace

Vedle "klasické" projekční činnosti vypracovávám dílenskou a výrobní dokumentaci pro ocelové a dřevěné konstrukce a výkresy výztuže pro železobetonové konstrukce.

Konzultace statika

Rovněž poskytuji konzultace a poradenskou činnost pro projekční a architektonické kanceláře, ale i drobné stavebníky.

Konzultace poskytuji po předchozí domluvě a to čtyřmi způsoby:
- písemně
- telefonicky
- přes Skype
- osobně.
Pro bližší informace mne prosím kontaktujte.

Autorský dozor

Na své projekty poskytuji po dohodě autorský dozor.